ลูกบิดประตูและก้านโยก Mortise Locks

ลูกบิดประตูและก้านโยกแบบ Mortise Locks แข็งแรงกว่าลูกบิดทั่วไป ติดตั้งง่ายเหมือนลูกบิดทั่วไป และมาตรฐานความปลอดภัย ของลูกบิดประตูแบบ Mortise Locks มั่นใจได้เรื่องการป้องกันการจรากรรม

ลูกบิดประตูและก้านโยกแบบ Mortise Locks แข็งแรงกว่าลูกบิดทั่วไป ติดตั้งง่ายเหมือนลูกบิดทั่วไป และมาตรฐานความปลอดภัย ของลูกบิดประตูแบบ Mortise Locks มั่นใจได้เรื่องการป้องกันการจรากรรม