โช้คประตู ช่วยให้การเปิดปิดประตูของคุณนุ่มนวล ลดเสียงรบกวนจากการเปิดปิด และลดการเหวี่ยงกระแทกของประตูจากลมพัด หรือเหตุไม่ตั้งใจ