วิถียุคสมัยใหม่ Smart living

เมื่อมนุษย์เริ่มนำไฟฟ้าไปใช้กับอุปกรณ์ในระดับบ้านเรือนครั้งแรกในปี 1901 โดยเริ่มต้นจากเครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้า นวัตกรรมการสร้างสิ่งที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตจึงค่อยๆเริ่มต้นขึ้น จากที่ต้องปัดกวาดเช็ดถู ความสะอาดบ้านด้วยแรงกาย เริ่มมีเครื่องดูดฝุ่น ต่อมาเริ่มมีเครื่องซักผ้า มีเครื่องปิ้งขนมปัง เรียกว่าค่อยๆพัฒนา โดยมักเน้นมักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านงานเรือน. ในสมัยก่อนอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ที่เราเห็นก็ทำงานแยกกัน โดยเราอาจคิดว่าแนวคิดจุดศูนย์รวมสั่งการ หรือการสั่งงานอุปกรณ์ในบ้านด้วยคอมพิวเตอร์พึ่งจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน จริงๆแล้วแนวคิดนี้มีตั้งแต่ช่วงปี 1960 โดยเป็นระบบที่เรียกว่า the ECHO (Electronic Computer for Home Operation) รุ่น IV จากทางฝั่งประเทศอเมริกา เป็นสมาร์ทโฮม ยุคแรกเริ่มของโลก สามารถสั่งการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัว …

วิถียุคสมัยใหม่ Smart living อ่านเพิ่มเติม »