ล็อคลิ้นชักไฟฟ้า

ลิ้นชักอัจฉริยะล็อคอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับป้องกันการเข้าถึงของสำคัญของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ ปลดล็อคง่ายด้วยระบบลายนิ้วมือ ติดตั้งง่าย ขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ความปลอดภัยและความแข็งแรงสูง

ลิ้นชักอัจฉริยะล็อคอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับป้องกันการเข้าถึงของสำคัญของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ ปลดล็อคง่ายด้วยระบบลายนิ้วมือ ติดตั้งง่าย ขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ความปลอดภัยและความแข็งแรงสูง