เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นดิจิทัล และบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าย่อยไปจนถึงซ็อกเก็ต ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ชาญฉลาด และยั่งยืน ข้อเสนอที่ครอบคลุมนวัตกรรมดิจิทัลและการเชื่อมต่อสำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน EV, อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์, สถานีย่อยแบบแยกส่วน, ระบบจ่ายอัตโนมัติ, การป้องกันไฟ, อุปกรณ์เสริมสายไฟ, สวิตช์เกียร์, กล่องหุ้ม, สายเคเบิล, การตรวจจับและการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นดิจิทัล และบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าย่อยไปจนถึงซ็อกเก็ต ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ชาญฉลาด และยั่งยืน ข้อเสนอที่ครอบคลุมนวัตกรรมดิจิทัลและการเชื่อมต่อสำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน EV, อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์, สถานีย่อยแบบแยกส่วน, ระบบจ่ายอัตโนมัติ, การป้องกันไฟ, อุปกรณ์เสริมสายไฟ, สวิตช์เกียร์, กล่องหุ้ม, สายเคเบิล, การตรวจจับและการควบคุม